Specjalności

Od roku akad. 2018/19

Na studiach II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka, Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania prowadzi specjalność Systemy Pomiarowe i Informacyjne.

ikona pdfPrezentacja specjalności SPiI    

 

Do roku akad. 2018/19

Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania prowadzi dwie specjalności na studiach II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka:

Specjalność Systemy Pomiarowe przygotowuje absolwentów do pracy jako projektant nowych systemów pomiarowych dla potrzeb automatyzacji, robotyzacji oraz automatyzacji badań eksperymentalnych. W okresie studiów studenci wykonują projekty aparatury pomiarowej i opracowują programy komputerowego wspomagania pomiarów. Specjalizacja ukierunkowuje absolwentów do pracy w zakładach przemysłu metalowego, elektromaszynowego, hutniczego, chemicznego, w energetyce oraz w biurach projektujących wyposażenie technologiczne. W tych miejscach pracy winni wprowadzać nowe rozwiązania aparatury, systemy pomiarowe, prowadzić eksploatację aparatury. Część absolwentów po stażu przemysłowym może pracować w zakładach produkujących aparaturę pomiarową. Absolwenci są przygotowani do prac rozwojowych z dziedziny budowy aparatury pomiarowej dla potrzeb badań i zastosowań przemysłowych. W ukierunkowaniu tym dużą rolę odgrywa szerokie zastosowanie mikroelektroniki i informatyki do budowy aparatury pomiarowej.

ikona pdfPrezentacja specjalności SP     ikona pdfPlan studiów na specjalności SP

Specjalność Komputerowe Systemy Sterowania przygotowuje absolwentów do pracy w zakresie projektowania i użytkowania systemów komputerowych automatyki, zarówno w zakresie warstw najniższych (typowe układy animowanego monitoringu procesowego, typowe układy regulacji pomiarowo dostępnych wielkości, typowe układy sterowania logicznego kombinacyjnego i sekwencyjnego, typowe układy łączności operatorskiej), jak w zakresie warstw wyższych (regulacja i sterowanie nadrzędne oraz operatywne, stosujące modele wyznaczane na drodze identyfikacji i złożone algorytmy sterowania). Projektowanie to obejmuje analizę automatyzowanych procesów, konfigurowanie struktur sprzętowych, konfigurowanie struktur programowych, wybór algorytmów i konstrukcję oprogramowania dla standardowej aparatury automatyki (mikrokomputerowe uniwersalne sterowniki/regulatory wielofunkcyjne) oraz konstrukcję struktur sprzętowych i oprogramowania dla dedykowanych sterowników mikroprocesorowych.

ikona pdfPrezentacja specjalności KSS     ikona pdfPlan studiów na specjalności KSS


Drukuj   E-mail