Prowadzimy

 

 

Redagujemy czasopisma naukowe:


IJAV
ACS

 

 

Komisja Metrologii Oddział PAN w Katowicach


PAN