Laboratoria

Uncategorised Odsłony: 12565

 

 

 

Laboratoria ZPSS

W Zakładzie funkcjonują zarówno laboratoria dydaktyczne, jak i naukowo-badawcze. W laboratoriach dydaktycznych prowadzone są zajęcia dla studentów kierunków Automatyka i Robotyka oraz Elektronika i Telekomunikacja na młodszych latach studiów. Część stanowisk wykorzystywana jest na zajęciach laboratoryjnych dla makrokierunku CEIE (studia w języku angielskim). Zakład dysponuje trzema pomieszczeniami laboratoryjnymi, które pełnią również rolę sal komputerowych (211, 325, 327). 


Miernictwo przemysłowe (MP)

Czujniki pomiarowe (CP)

Podstawy miernictwa (PM)

Systemy pomiarowe (SP)

Aktywne sterowanie dźwiękiem (ASD)

» Opis laboratorium sterowania dźwiękiem (124)

Aktywne tłumienie drgań (ATD)

Sterowanie obiektami termicznymi (SOT)

Sterowniki przemysłowe (STP)

Komputerowe systemy sterowania (KSS)

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (CPS)

Technika mikroprocesorowa i cyfrowa (TMC)


37 - Laboratorium pomiarów elektrochemicznych

38 - Laboratorium sterowania procesami rozdrabniania

39 - Laboratorium sterowania pojazdami mechanicznymi

40 - Laboratorium pomiarów przepływu i poziomu

103 - Laboratorium czujników ciśnienia i gazów

116 - Laboratorium pomiarów radiometrycznych

121 - Laboratorium komputerowych systemów sterowania

122 - Laboratorium sterowników programowalnych

123 - Laboratorium przetwarzania sygnałów

124 - Laboratorium aktywnej redukcji hałasu

208 - Laboratorium podstaw miernictwa

209 - Laboratorium pomiarów termowizyjnych i wizyjnych

211 - Laboratorium systemów i interfejsów pomiarowych, niezawodności i iskrobezpieczeństwa

212 - Laboratorium pomiarów drgań

215 - Laboratorium miernictwa przemysłowego

219 - Laboratorium komputerowe i sterowników przemysłowych

325 - Laboratorium komputerowe

327 - Laboratorium komputerowe

329 - Laboratorium sterowania procesami energetycznymi

Drukuj