Laboratoria

Spis treści

 

 

 

Laboratoria ZPSS

W Zakładzie funkcjonują zarówno laboratoria dydaktyczne, jak i naukowo-badawcze. W laboratoriach dydaktycznych prowadzone są zajęcia dla studentów kierunków Automatyka i Robotyka oraz Elektronika i Telekomunikacja na młodszych latach studiów. Część stanowisk wykorzystywana jest na zajęciach laboratoryjnych dla makrokierunku CEIE (studia w języku angielskim). Zakład dysponuje trzema pomieszczeniami laboratoryjnymi, które pełnią również rolę sal komputerowych (211, 325, 327). 


Drukuj   E-mail