Inne kierunki

Kierunek Biotechnologia II stopień

Statystyczna kontrola jakości, sem. 3

 

Wydział Matematyki Stosowanej, Kierunek Informatyka I stopień

Teoria systemów liniowych, sem. 6

 

Instytut Fizyki, Fizyka Techniczn I stopień

Automatyzacja pomiarów fizycznych, sem. 3

 PZE link

Wydział Mechaniczno-Technologiczny, Mechatronika stopień

Podstawy miernictwa, sem. 3

 

Drukuj   E-mail