AiR/SPiI- studia II st.

Specjalność Systemy Pomiarowe i Informacyjne, studia II st. (kierunek AiR)

Inteligentne przetworniki pomiarowe, sem. 1

PZE link

Niezawodność i iskrobezpieczeństwo, sem. 1

PZE link

Pomiary i sterowanie w budynkach inteligentnych, sem. 1

PZE link

Sieci przemysłowe, sem. 1

PZE link

Sterowanie procesam, sem. 1

PZE link

Sterowniki dedykowane, sem. 1

PZE link

Sterowniki przemysłowe, sem. 1

PZE link

Systemy kontroli i nadzoru SCADA, sem. 1

PZE link

Adaptive techniques, sem. 2

PZE link

Applications of Control Systems, sem. 2

PZE link

Diagnostic systems for machines, sem. 2

PZE link

Procedury pomiarowe, sem. 2

PZE link

Technologie informacyjne w pomiarach i sterowaniu, sem. 2

PZE link

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, sem. 3

PZE link

Pomiary i sterowanie w motoryzacji, sem. 3

PZE link

Programowanie systemów sterowania, sem. 3

PZE link