Badania

Badania Katedry PSS

 

Modelowanie, optymalizacja i sterowanie dla celów strukturalnej redukcji hałasu urządzeń

Aktywna redukcja hałasu urządzeń poprzez sterowanie drganiami ich obudów

Modelowanie i sterowanie w półaktywnych układach zawieszenia pojazdów mechanicznych

 

 
 

ikona pdf

RESEARCH ACTIVITIES


ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MODERN EDUCATION TECHNOLOGIES

 

Opis badań [pdf]

Expert Systems

A. Niederliński

Opis badań [pdf]

Scheduling and Constraint Programming

W. Legierski

Opis badań [pdf]

E-learning and education methods

J. Mościński

Opis badań [pdf]

SCADA systems in education

R. Jakuszewski

Opis badań [pdf]

Remote laboratory stand for distance education on metrology

D. Buchczik

Opis badań [pdf]

Educational suit of microprocessor systems

K. Czyż, M. I. Michalczyk

Opis badań [pdf]

Teaching object-oriented programming for control science students

D. Bismor


CONTROL THEORY

 

Opis badań [pdf]

Combined feedback and feedforward minimum-variance control

M. Pawełczyk

Opis badań [pdf]

Controllability of dynamical systems

J. Klamka, J. Wyrwał

Opis badań [pdf]

Predictive control

Z. Ogonowski


ENERGY PROCESS CONTROL

 

Opis badań [pdf]

Identification, modelling, optimisation and control for energy systems

Z. Ogonowski

Opis badań [pdf]

Optimising control for the spray booth

Z. Ogonowski

Opis badań [pdf]

Heating control system in buildings

Sz. Ogonowski, Z. Ogonowski

Opis badań [pdf]

Heat control in a detached house

J. Wiora

Opis badań [pdf]

Active compensation of harmonics currents and reactive power

T. Szczygieł


METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS

 

Opis badań [pdf]

Analysis of the complex chromatographic data

W. Ilewicz

Opis badań [pdf]

Development of the system for seismic event detection in Polish coal mines

R. Wyżgolik

Opis badań [pdf]

Dispatcher's support software for gas hazard detecting

T. Grychowski

Opis badań [pdf]

Experimental system including measuring equipment for control of parameters of the mine atmosphere

J. Frączek, T. Grychowski

Opis badań [pdf]

Flow measurement and mathematical modelling of flowmeter sensors

W. Błotnicki, S. Waluś

Opis badań [pdf]

Intrinsically safe industrial measurement systems equipped with PROFIBUS DP

J. Frączek, T. Dzieżok, T. Grychowski

Opis badań [pdf]

Least median of squares method in calibration of measuring instruments

D. Buchczik

Opis badań [pdf]

Level measurement

W. Błotnicki, A. Kozyra, S. Waluś

Opis badań [pdf]

Microphone array for measurements of sound pressure levels

K. Czyż

Opis badań [pdf]

Measurement and control of the creep machine

J. Loska

Opis badań [pdf]

System for monitoring climatic parameters in measuring laboratories

J. Żelezik


MICROELECTRONICS AND OPERATING SYSTEMS

 

Opis badań [pdf]

Research on Operating Systems

D. Bismor, J. Wyrwał

Opis badań [pdf]

DSP technology

K. Czyż, M. I. Michalczyk

Opis badań [pdf]

Circuit of multichannel ion-meter

J. Wiora, A. Kozyra


NOISE AND VIBRATION CONTROL

 

Opis badań [pdf]

Active Noise Control

J. Figwer, T. Główka, M. I. Michalczyk, D. Bismor, K. Czyż, M. Latos, M. Pawełczyk, J. Staniek, M. Wilk, K. Mazur

Opis badań [pdf]

Active Vibration Control

Z. Ogonowski, K. Plaza, M. Pawełczyk


PROGRAMMABLE CONTROLLERS AND SCADA SYSTEMS

 

Opis badań [pdf]

Industrial Controllers

J. Kasprzyk

Opis badań [pdf]

Industrial networks

J. Hajda

Opis badań [pdf]

SCADA Systems

R. Jakuszewski


SENSORS AND ACTUATORS

 

Opis badań [pdf]

Calibration of acceleration sensors

D. Buchczik, R. Wyżgolik

Opis badań [pdf]

Calibration system for pressure sensors and transmitters

J. Żelezik

Opis badań [pdf]

Methods of primary calibration and temperature compensation in smart transmitters

J. Żelezik

Opis badań [pdf]

Metrological properties of ion-selective electrodes

J. Frączek, A. Kozyra, A. Wiora, J. Wiora

Opis badań [pdf]

Sensors and techniques for concentration measurements of chemical substances

J. Wiora, A. Wiora, A. Kozyra, T. Grychowski, W. Ilewicz

Opis badań [pdf]

Sensors for biomedical applications

D. Buchczik, A. Kozyra, R. Wyżgolik

Opis badań [pdf]

Smart transducers and interfaces

R. Wyżgolik


SIGNAL PROCESSING AND SYSTEM IDENTIFICATION

 

Opis badań [pdf]

Time series prediction and analysis

E. Bielińska

Opis badań [pdf]

Bilinear time series models in signal processing

E. Bielińska

Opis badań [pdf]

Multisine random number generator

J. Figwer

Opis badań [pdf]

Nonlinear dynamic system modeling

J. Figwer

Opis badań [pdf]

Methods for three dimensional measurement data conversion

S. Budzan

Opis badań [pdf]

Face detection algorithms in 2D images

S. Budzan

Opis badań [pdf]

Software for process identification

J. Kasprzyk, J. Figwer

Opis badań [pdf]

Non-linear identification

T. Główka

Opis badań [pdf]

Continuous-time dynamic system identification

J. Figwer

Opis badań [pdf]

Speaker identification

E. Bielińska

Opis badań [pdf]

Speech enhancement

M. Latos, M. Pawełczyk

Opis badań [pdf]

Research on adaptation algorithms

D. Bismor, M. Pawełczyk

Opis badań [pdf]

Fuzzy models for hazard assessment

T. Grychowski

Opis badań [pdf]

Adaptive synthesis and generation of random fields

J. Figwer