Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania

Obrona Stanisława Wrony

Tytuł „mgr inż.” od kilku lat poprzedzający nazwisko Wrona w piątek 14 października rozpoczął proces gwałtownej dezaktualizacji. W wyniku obrony dysertacji doktorskiej pod tytułem Modelling and control of device casing vibrations for active reduction of acoustic noise („Modelowanie i sterowanie drganiami obudów urządzeń w celu aktywnej redukcji hałasu”), doktorant naszego Zakładu Stanisław Wrona znalazł się na ostatnim etapie oczekiwania na nadanie stopnia doktora nauk technicznych – zatwierdzenia przez Radę Wydziału. Zarówno komisja, jak i goście pozostali bowiem pod dużym wrażeniem jego kompetencji i wiedzy, dzięki którym był w stanie bronić swej świetnie przygotowanej rozprawy na bardzo wysokim poziomie.

Kolega Stanisław po udanej prezentacji swoich tez naukowych wyraził wdzięczność wobec Promotora - prof. Marka Pawełczyka, Recenzentów, komisji, rodziny i przyjaciół, którzy wspierali go w trakcie dotychczasowej kariery naukowej.

Nowi doktoranci w ZPSS

Miło nam zawiadomić, że od tego semestru kadra Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania jest bogatsza o dwóch nowych doktorantów. Gratulujemy, witamy i cieszymy się na współpracę!

Mgr inż. Jarosław Rzepecki jest absolwentem specjalności Systemy Pomiarowe na kierunku Automatyka i Robotyka. Podczas studiów doktoranckich będzie kontynuował pracę w dziedzinie systemów pomiarowych, wykorzystując kamery akustyczne do lokalizacji i rozpoznawania źródeł hałasu. Badania poprowadzi pod opieką naukową prof. dra hab. inż. Marka Pawełczyka i we współpracy z drem inż. Sebastianem Budzanem.

Mgr inż. Jan Wegehaupt ukończył specjalność Komputerowe Systemy Sterowania na tym samym kierunku. Podczas badań naukowych w ramach studiów doktoranckich będzie zaangażowany przede wszystkim w prace zespołu systemów sterowania. Jego opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk.

Z biografią naukową obu Panów będzie można wkrótce zapoznać się w naszym dziale "Pracownicy".

Prof. Marek Pawełczyk przewodniczącym Konsorcjum Progres 3

Z przyjemnością informujemy, że Kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania Pan Profesor Marek Pawełczyk w dniu 10 maja 2016 r. został wybrany przewodniczącym Międzynarodowego Konsorcjum Progres 3.

 

 

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego, regionu Żyliny oraz województw śląskiego i opolskiego. Dogodne położenie geograficzne i językowe sąsiedztwo członków konsorcjum ułatwiają bardziej efektywne wykorzystanie zaplecza laboratoryjnego i badawczego uniwersytetów. Działalność konsorcjum jest dopełnieniem tworzonego na poziomie regionów Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA.

 

Prof. Marek Pawełczyk prorektorem ds. nauki i rozwoju

Prorektorzy na kadencję 2016-2020

Z przyjemnością zawiadamiamy, że decyzją Uczelnianego Kolegium Elektorów z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania prof. Marek Pawełczyk został wybrany na funkcję prorektora ds. nauki i rozwoju. Gratulujemy serdecznie!

Kadencja nowego rektora i prorektorów rozpocznie się 1 września 2016 r. i potrwa cztery lata. O szczegółowych wynikach głosowania w wyborach prorektorów można przeczytać na stronie internetowej Uczelni w dziale aktualności.

Nowa funkcja prof. Marka Pawełczyka w Komitecie Automatyki i Robotyki PAN

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk (KAiR PAN), prof. Marek Pawełczyk - kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania - został wybrany przewodniczącym Sekcji Systemów Automatyki w KAiR PAN, a także członkiem Komitetu Redakcyjnego serii "Monografie" KAiR.

logo PAN, źródło: www.pan.pl

Strona internetowa Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk: www.kair.pan.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.