Gala wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów z Profesorem Jerzym Klamką

Jak wspominaliśmy we wcześniejszych aktualnościach, prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka z Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów jako jedna z sześciu osób wyróżnionych w tym roku za wybitny życiowy dorobek naukowy i artystyczny. Pan Profesor został nagrodzony w dziedzinie nauk ścisłych. Ogółem we wszystkich kategoriach (łącznie z pracami doktorskimi i habilitacyjnymi oraz osiągnięciami naukowo-technicznymi) nominowano w tym roku prawie stu laureatów - naukowców i artystów. Wczoraj, 26 października 2017, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste wręczenie tegorocznych nagród. Polecamy Państwa uwadze materiały z tego wydarzenia:

Jeszcze raz składamy Panu Profesorowi Klamce serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za jego osiągnięcia naukowe!

Prof. Klamka - Nagroda Premiera 2017

Źródło fotografii: strona internetowa Prezesa Rady Ministrów

Drukuj