Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla Profesora Jerzego Klamki

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w kategorii działalności naukowej, naukowo-technicznej lub artystycznej. W uzasadnieniu (link) można przeczytać:

"Prof. dr hab. inż. Jerzy KLAMKA jest autorytetem w skali światowej w zakresie: sterowalności, obserwowalności oraz stabilności układów dynamicznych, teorii nieskończenie-wymiarowych układów dynamicznych; teorii sterowania optymalnego oraz układów dyskretnych o wielu zmiennych niezależnych. Jest twórcą: kryteriów badania sterowalności dla układów dynamicznych z opóźnieniami, warunków sterowalności dla układów dynamicznych o parametrach rozłożonych. Rozwinął teorię układów dyskretnych o wielu zmiennych niezależnych oraz podał rozwiązanie zagadnienia sterowania minimalno-energetycznego dla różnych klas układów dynamicznych. Monografia „Controllability of Dynamical Systems” stanowi jedną z podstawowych światowych pozycji w obszarze sterowalności układów dynamicznych. W ostatnim okresie Profesor wniósł istotny wkład w wykorzystanie metod mechaniki kwantowej w informatyce."

Panu Profesorowi składamy serdeczne gratulacje!


Drukuj   E-mail