Wybory dyrektora Instytutu Automatyki oraz kierowników Zakładów

We wtorek 23.05.2017 na specjalnym zebraniu pracowników Instytutu Automatyki odbyły się wybory dyrektora Instytutu i kierowników Zakładów na kolejną kadencję. Wynikiem głosowania pracowników Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania, prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk został ponownie wybrany do kierowania Zakładem.

Na poziomie Instytutu Automatyki, funkcję dyrektora nadal będzie pełnić prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak. W pozostałych Zakładach na kierowników wybrano: prof. dr hab. inż. Joannę Polańską (w Zakładzie Analizy Eksploracyjnej Danych), prof. dra hab. inż. Mariana Błachutę (w Zakładzie Sterowania i Robotyki), dra hab. inż. Jacka Czeczota (w Zakładzie Urządzeń i Układów Automatyki), dra hab. inż. Krzysztofa Fujarewicza (w Zakładzie Inżynierii Systemów).

Panu Dyrektorowi oraz Państwu Kierownikom składamy gratulacje oraz życzenia owocnej pracy!


Drukuj   E-mail