Obrona Stanisława Wrony

Tytuł „mgr inż.” od kilku lat poprzedzający nazwisko Wrona w piątek 14 października rozpoczął proces gwałtownej dezaktualizacji. W wyniku obrony dysertacji doktorskiej pod tytułem Modelling and control of device casing vibrations for active reduction of acoustic noise („Modelowanie i sterowanie drganiami obudów urządzeń w celu aktywnej redukcji hałasu”), doktorant naszego Zakładu Stanisław Wrona znalazł się na ostatnim etapie oczekiwania na nadanie stopnia doktora nauk technicznych – zatwierdzenia przez Radę Wydziału. Zarówno komisja, jak i goście pozostali bowiem pod dużym wrażeniem jego kompetencji i wiedzy, dzięki którym był w stanie bronić swej świetnie przygotowanej rozprawy na bardzo wysokim poziomie.

Kolega Stanisław po udanej prezentacji swoich tez naukowych wyraził wdzięczność wobec Promotora - prof. Marka Pawełczyka, Recenzentów, komisji, rodziny i przyjaciół, którzy wspierali go w trakcie dotychczasowej kariery naukowej.


Drukuj   E-mail