Nowa funkcja prof. Marka Pawełczyka w International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV)

Profesor Marek Pawełczyk, kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania, objął funkcję Vice-President for Professional Relations w ogólnoświatowym instytucie naukowym International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV). Nowy wiceprezydent został wyłoniony w bezpośrednich wyborach przeprowadzonych wśród członków instytutu IIAV, a jego kadencja potrwa cztery lata. Gratulujemy!

We wcześniejszych latach, również w wyniku wyborów bezpośrednich w instytucie IIAV, profesor Pawełczyk pełnił funkcję Vice-President for Communications, a następnie funkcję President. Obecne stanowisko jest zatem trzecim z trzech najwyższych w Instytucie, które powierzono Profesorowi. Statut organizacji uniemożliwia ponowne pełnienie którejś z tych funkcji w nowych kadencjach.

logo IIAV, źródło: www.iiav.org

IIAV działa od ponad 20 lat i zrzesza członków z 70 krajów. Działają oni w 50 krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych, które są afiliowane przy Instytucie i współpracują z nim. Instytut integruje środowiska naukowe działające w obszarze szeroko rozumianej akustyki i drgań, pośredniczy w wymianie myśli naukowej, pomaga w nawiązywaniu współpracy. Oprócz tego prowadzi działalność stypendialną, opiniodawczą i recenzuje książki znanych wydawnictw. Wydaje też własne czasopismo International Journal of Acoustics and Vibration (IJAV) indeksowane na liście JCR, a także International Sound and Vibration Digest (ISVD). Ponadto Instytut organizuje coroczne światowe kongresy International Congress on Sound and Vibration (ICSV), które w ostatnich latach odbyły się w Australii, Korei Południowej, Polsce, Egipcie, Brazylii, Litwie, Tajlandii, Chinach i we Włoszech. Kolejne spotkania planowane są w Grecji, Wielkiej Brytanii, Japonii i Stanach Zjednoczonych.

Strona internetowa Instytutu znajduje się pod adresem: www.iiav.org


Drukuj   E-mail