dr inż. Ryszard Jakuszewski


Pokój: 120
Tel.: (32) 237 14 62
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz rozkład zajęć

rj2

Biografia  
 • Mgr inż. elektronik, specjalność Automatyka Przemysłowa i Pomiary, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, 1979 r. Tytuł pracy magisterskiej: "Badanie układu sterowania prostego robota przemysłowego PR-02".
 • Dr nauk technicznych, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, 1988 r. Tytuł pracy doktorskiej: "Sterowanie składem elektrolitu w procesie elektrorafinacji miedzi".
 • 15.02.1979 – 01.02.1980 – asystent staż., Instytut Automatyki, Politechnika Śląska.
 • 01.02.1980 – 01.10.1981 – asystent, Instytut Automatyki, Politechnika Śląska.
 • 01.10.1981 – 1.10.1988 – st. asystent, Instytut Automatyki, Politechnika Śląska.
 • 01.12.1994 – 09.04.2001 – specjalista w ABMICRO s.c. ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa, 1/3 etatu.
 • od 1.10.1988 – adiunkt, Instytut Automatyki, Politechnika Śląska.
 
Badania  

Jego zainteresowania skupione są na problemach wizualizacji i sterowania procesami przemysłowymi. Od wielu lat prowadzi autoryzowane kursy dotyczące systemów SCADA (FIX32, iFIX i Intouch) oraz sterowników programowalnych PLC (GE Fanuc). Jest współautorem polskich lokalizacji systemów FIX i iFIX. Wykonał i uruchomił samodzielnie oraz we współpracy z kolegami ponad 25 aplikacji przemysłowych typu SCADA.

 
Dydaktyka  
 • Komputerowe Systemy Sterowania
 • Rozproszone Systemy Automatyki
 • Automatyzacja procesów ciągłych
 • Sterowniki programowalne
 • Sieci komputerowe
 • Systemy operacyjne
 • Sterowanie produkcją
 • Computer Control Systems
 • Programmable Controllers

  Promotor 55 zakończonych prac dyplomowych na kierunku Automatyka i Robotyka i Makrokierunku-Automatyka i Robotyka oraz konsultant wielu innych prac dyplomowych. Szereg wykonanych prac dyplomowych zakończyło się wykonaniem systemów programowych w dziedzinie symulacji i komputerowego wspomagania nauczania, które były i są wykorzystywane przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wiele prac dyplomowych zakończyło się wykonaniem oprogramowania, które zostało wdrożone do praktyki przemysłowej.

  Programy dydaktyczne:

 • System wspomagania nauczania oprogramowania FIX 32 – Lekcje (1996 – 2004).
 • Zestaw obiektów przemysłowych dla potrzeb Laboratorium Sterowników i Systemów SCADA – iPanele (2002-2008).
 • System wspomagania nauczania oprogramowania iFIX – Lessons (2001 – 2008).
 
Współpraca z przemysłem  
 • Komputerowy system operatywnego sterowania procesem elektrorafinacji miedzi w Hucie Miedzi Głogów na Wydziale P3 – SOSP3 (1988).
 • Komputerowy system sterowania składem elektrolitu w Hucie Miedzi Głogów na Wydziale P10 (1988).
 • Komputerowy system operatywnego sterowania procesem elektrorafinacji miedzi w Hucie Miedzi Głogów na Wydziale P10 – SOSP10 (1991).
 • Komputerowy system do identyfikacji modeli procesu elektrorafinacji miedzi w Montanwerke Brixlegg w Austrii (1992).
 • System zarządzania Zakładem utylizacji odpadów mięsnych dla UTYROL "Gołcza" (1993).
 • System sterowania nadrzędnego procesem przetapiania koncentratów miedzi w piecu zawiesinowym dla KGHM Polska Miedź S.A. Odział Huta Miedzi "Głogów" (1993-1994).
 • Sieciowy system komputerowy dla Ochrony Środowiska w Hucie Miedzi Głogów (1994-1995).
 • Oprogramowanie transmisji danych z sieci sterownikowej MODBUS PLUS do sieci ogólnozakładowej TOKENRING w Wydziale Kwasu Siarkowego KGHM Polska Miedź S.A. Odział Huta Miedzi "Głogów" (1994).
 • System wizualizacji dla Wydziału Demineralizacji Wody dla Elektrowni "Opole" (1994).
 • System wizualizacji rozdzielni 15kV i turbogeneratora dla Cukrowni Łubna (1995).
 • System sterowania warzeniem cukrzycy C dla Cukrowni Łubna (1995).
 • System sterowania i monitorowania rozładunku mączki wapiennej i załadunku gipsu dla Instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Jaworzno III (1996).
 • Polska wersja pakietu oprogramowania FIX v. 6.15 (1996).
 • System monitorowania naprężeń i deformacji górotworu w Elektrowni PORABKA – ŻAR (1997).
 • System sterowania i monitorowania Stacji przygotowania węgla oraz załadowania zakładu segregacji sortymentów węgla w KWK Jankowice (1997).
 • System monitorowania mocy i energii elektrycznej w Kopalni Piasku Podsadzkowego "Szczakowa" (1998).
 • System sterowania i monitorowania Oczyszczalni Ścieków w Grodkowie (1998).
 • System sterowania windy linii transporterów malarni Skoda OCTAVIA i FELICIA w Mlada Boleslav CZECHY (1998).
 • System raportowania w Systemie sterowania i monitorowania produkcji cynku w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie" (1999).
 • System monitorowania emisji i imisji w Wydziale Ochrony Środowiska w Hucie Miedzi "Głogów" (1999).
 • Opracowanie polskiej wersji systemu iFIX v2.6 wydanej przez firmę AB Micro, Warszawa (2001).
 • Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w Walcowni Metali Nieżelaznych w Hucie Łabędy (2001).
 • Opracowanie polskiej wersji systemu iFIX v3.0 wydanej przez firmę AB Micro, Warszawa (2002).
 • Opracowanie polskiej wersji systemu iFIX v3.5 wydanej przez firmę AB Micro, Warszawa (2003).
 • Opracowanie polskiej wersji systemu Proficy HMI/SCADA iFIX v4.0 wydanej przez firmę VIX, Katowice (2006).
 • Aplikacja sieciowa prezentująca nowości pakietów programowych Proficy iFIX v4.0, Proficy Historian v3.0 oraz Proficy Real Time Portal. XXII Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów i VII Międzynarodowe Targi Pomp i Armatury Przemysłowej, Warszawa, Centrum Targowe EXPO XXI (2006).
 • System sterowania i monitorowania Oczyszczalni ścieków dla Zakopanego z zastosowaniem pakietów programowych Proficy HMI/SCADA – iFIX oraz iHistorian (2007).
 
Działalność organizacyjna  

Udział w organizacji studiów podyplomowych "Sterowniki Programowalne i Systemy Sterowania" i kursów dokształcających: "Kursu podstawowego programowania sterowników GE-Fanuc", "Kursu programowania pakietu do wizualizacji i sterowania procesami przemysłowymi Intouch firmy Wonderware", "Kursu obsługi i programowania pakietu do wizualizacji i sterowania nadrzędnego procesami przemysłowymi FIX – DMACS firmy Intellution oraz Proficy HMI/SCADA iFIX firmy GE Fanuc".

W 1994 funkcja z-cy sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, a w 1995 - sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

Administracja serwerami sieci QNX, Windows NT, Windows XP oraz dostępem studentów do sal laboratoryjnych Systemów sterowania nadrzędnego i sterowników programowalnych.

Organizowanie laboratorium sterowników PLC oraz laboratorium systemów SCADA, kompletacja sprzętu oraz adaptacja pomieszczenia dla tych laboratoriów. Ciągła modernizacja i aktualizacja oprogramowania dla tych laboratoriów.

Od 1997 roku osoba odpowiedzialna za oprowadzanie wycieczek w ramach "OTWARTYCH DNI WYDZIAŁU" (co roku około 30 wycieczek ze szkół średnich, termin – czwartki przez 3 miesiące w roku od marca do maja).

Od 2003 pomoc w prowadzeniu "Niedzielnych wycieczek w góry" organizowanych przez Dział Socjalny Politechniki Śląskiej i fotograficzne ich dokumentowanie. W ciągu każdego roku odbywa się ponad 50 wycieczek i korzysta z nich około 2000 osób.
Poniżej - Widok Tatr z Pilska:

rj
 
Nagrody i wyróżnienia  
 • 2000 - Srebrny Krzyż Zasługi.
 • 2000 - Zasłużony dla Politechniki Śląskiej.
 • 2003 - Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo osiągnięć w zakresie "Analiza i projektowanie systemów automatyki przemysłowej".
 • Szereg Nagród Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w różnych dziedzinach, m.in. w roku 1991 nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe, a w roku 1995 nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne.
 
Prace badawcze  

Udział w pracach zespołu w ramach szeregu prac BK z dziedziny "Internetowe systemy edukacyjne z dziedziny automatyki", "Systemy ekspertowe w nadrzędnym sterowaniu procesami technologicznymi w hutnictwie miedzi", "Komunikacja w rozproszonych systemach sterowania", "Rozproszone systemy sterowania nadrzędnego i akwizycji danych", "Sieciowe systemy sterowania".
W latach 2000-2003 udział w grancie KBN "Metody koordynacji i lokalne algorytmy decyzyjne w systemach nadrzędnego sterowania produkcją".
Wykonywanie prac BW: "Wykonanie oprogramowania i dokumentacji zestawu obiektów przemysłowych dla potrzeb Laboratorium Sterowników i Systemów SCADA", "Systemy sterowania nadrzędnego procesami technologicznymi w hutnictwie miedzi".

 
Współpraca międzynarodowa  
 • 1992: Współpraca z INSTITUT WIRTSCHAFTS- UND BETRIEBS- WISSENSCHAFTEN DER MONTANUNIVESISTAT LEOBEN w Austrii oraz czteromiesięczny pobyt na stypendium w Austrii w ramach Austauschprogramme fur Mittel- und Osteuropa des Osterreichischen Austauschdienstes.
 • 1996: udział w TEMPUS JEP 07181 "Information Technology for Control and Decision Support".
 • 1996 Współpraca z ośrodkiem szkolenia Darmstadt FIX Training Center w Niemczech
 • 1998 Współpraca z fabryką samochodów osobowych Skoda w Mladej Boleslav - CZECHY.
 • 1999 Współpraca z firmą Servi Tecno Slr – Milan – Italy
 • Udział w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym Educational Program iFIX.
 • Udział w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym Educational Microsoft Program
 • 2000 - 2002 - Współpraca z ośrodkiem szkolenia Darmstadt FIX Training Center w Niemczech
 • 2000 - 2004 - Udział w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym Educational Program QNX.
 • 2002 – 2004 – Udział w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym GE Fanuc iFIX.
 • 1980, 2008 - Współpraca z firmami promującymi i sprzedającymi sterowniki oraz systemy wizualizacji na rynku polskim.
 • Od 2006: Współpraca z firmą VIX Automation: korzystanie na laboratoriach z oprogramowania firmy GE FANUC do sterowania i wizualizacji procesów przemysłowych:
  • Proficy Machine Edition
  • Proficy Plant Edition
  • Cimplicity
  • Proficy HMI/SCADA iFIX
  • iHistorian
  • Proficy Real Time Information Portal
  • Proficy SQL
  • iDownTime
  • Paradym 31

Drukuj   E-mail