dr inż. Sebastian Budzan


Pokój: 109
Tel.: (32) 237 15 47
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz rozkład zajęć

20101207121034 Budzan-Sebastian-1977-PSl65

Biografia  

Ukończył studia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na kierunku Automatyka i Robotyka o specjalności Systemy Pomiarowe w roku 2002. W swojej pracy magisterskiej zajmował się filtracją obrazów barwnych z wykorzystaniem filtrów nieliniowych. W latach 2002-2007 był doktorantem w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej w Zakładzie Systemów Pomiarowych. 25 stycznia 2008 roku obronił rozprawę doktorską nt. Detekcja powierzchni parametrycznych na podstawie punktów pozyskanych ze skanera 3D. 29 stycznia Rada Wydziału nadała mu tytuł doktora nauk technicznych w specjalności: Wizja komputerowa w miernictwie. Od roku 2008 pracuje w Instytucie Automatyki na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pomiarów i Systemów Sterowania.

Znajdziesz mnie w:
- bazie ekspertów Politechniki Śląskiej: eksperci.polsl.pl
- bazie Dorobek Politechniki Śląskiej: www.bg.polsl.pl/expertus/p
- serwisie Researchgate: www.researchgate.net
- serwisie LinkedIn: www.linkedin.com

 
Badania  

- wizja komputerowa w pomiarach (2D/3D),
- analiza i przetwarzanie obrazów barwnych i termogramów (2D/3D),
- termografia i termometria w podczerwieni,
- ekstrakcja cech w obrazach barwnych,
- detekcja i rozpoznawanie obiektów w obrazach barwnych i termogramach,
- oprogramowanie pomiarowych systemów wizyjnych (C, LabVIEW).

Dziedziny badań:

- algorytmy ekstrakcji cech w zastosowaniach przemysłowych (kontrola jakości 2D/3D, pomiary dokładne off-line oraz on-line, termowizja NDT), biometrycznych (ang. face detection, human recognition, human emotion recognition, gesture recognition, object tracking),
- projektowanie systemów pomiarowych z zastosowaniem wizji komputerowej oraz termowizji,
- konstrukcja systemów akwizycji obrazów 2D/3D,
- fuzja danych pomiarowych z szerokiego spektrum sensorów dla pozyskania informacji o otoczeniu.


 
Dydaktyka  

1. Udział (Opiekun SKN Modus) w ramach projektu UE FSD-74/RAU1/2010 pt. Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką absolwenta kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, w latach 2012-2014.

2. Opiekun w projekcie Project Based Learning (PBL'2013) pt "Skanowanie drogi przed pojazdem z użyciem różnych metod pomiarowych".
3. Opiekun w projekcie Project Based Learning (PBL'2014) pt "Skanowanie drogi przed pojazdem z użyciem różnych metod pomiarowych".
4. Opiekun w projekcie Project Based Learning (PBL'2015) pt "Tłumienie drgań w półaktywnym zawieszeniu pojazdu z wykorzystaniem informacji o nierównościach drogi"

5. Promotor prac magisterskich: 25 (od 2008 roku)
6. Promotor projektów inżynierskich (systemy kontrolno-pomiarowe): 27 (od 2010 roku)

Kierownik przedmiotu:
- Systemy Pomiarowe w Automatyce - II stopień studiów, spec. Automatyka
- Diagnostic Systems for Machines - II stopień studiów, spec. Systemy Pomiarowe

Wykłady:
- Systemy Pomiarowe w Automatyce
- Diagnostic Systems for Machines
- Oprogramowanie Systemów Pomiarowych

Laboratoria:
- Systemy Pomiarowe w Automatyce
- Diagnostic Systems for Machines
- Measurement Systems
- Oprogramowanie Systemów Pomiarowych
- Interfejsy w Systemach Pomiarowych
- Zintegrowane Czujniki Pomiarowe
- Podstawy Miernictwa

 
Działalność organizacyjna  

- udział w pracach komitetu organizacyjnego 23rd International Congress on Sound and Vibration, Ateny, Grecja,
- udział w pracach komitetu organizacyjnego 22nd International Congress on Sound and Vibration, Florencja, Włochy,
- udział w pracach komitetu organizacyjnego 21st International Congress on Sound and Vibration, Pekin, Chiny,
- udział w pracach komitetu organizacyjnego 20th International Congress on Sound and Vibration, Bangkok, Tajlandia,
- udział w pracach komitetu organizacyjnego 19th International Congress on Sound and Vibration, Wilno, Litwa,
- udział w pracach komitetu organizacyjnego 16th International Congress on Sound and Vibration, Kraków, Polska.
- członek Komisji Naboru w Instytucie Automatyki, 2005

 
Nagrody i wyróżnienia  

2014 - Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe
2012 - Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia dydaktyczne
2010 - Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia organizacyjne
2009 - Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe

 
Prace badawcze  
 
Projekty NCN, NCBiR:

1. Wykonawca w grancie PST/32/RAU1/2015: "Układ mielenia surowców mineralnych w młynie elektromagnetycznym wraz z systemem sterowania jego pracą, zapewniający wysoką efektywność technologiczną i niską energochłonność w zastosowaniach mikro i makro-przemysłowych", 2015-2016.
2. Wykonawca w grancie PBU/117/RAU1/2011: "Modelowanie i sterowanie w półaktywnych układach zawieszenia pojazdów mechanicznych", 2013-2015.

Projekty PolSl, KBN:

1. Wykonawca projektu BK/214/RAU1/2013: "Procedury i metody pomiarowe w systemach pomiarowych, zad.7.1.: przetwarzanie obrazów termowizyjnych", Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej, 2013

2. Kierownik projektu BKM-233/RAU1/2012/21: "Metody przetwarzania i analizy obrazów termowizyjnych - algorytmy dopasowania i fuzji obrazów", Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej, 2012.

3. Wykonawca projektu BK-214/RAu1/2011,z.8: "Procedury pomiarowe oraz wybrane metody pomiarowe", Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej, 2011.

4. Wykonawca projektu BK-221/RAu1/2010,z.8.4: "Procedury pomiarowe oraz wybrane metody pomiarowe: detekcja twarzy z wykorzystaniem termogramów", Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej, 2010.

5. Wykonawca projektu BW-431/RAu1/2008,z.35: "Wykorzystanie informacji wizyjnej dla potrzeb analizy biometrycznej", Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej, 2008.

6. Wykonawca projektu BW-409/RAu1/2007,z.34: "Detekcja powierzchni parametrycznych na podstawie zbioru punktów pomiarowych pozyskanych ze skanera 3D", Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej, 2007.

7. Główny wykonawca grantu promotorskiego KBN nr 3 T11A 004 29 : "Detekcja powierzchni parametrycznych na podstawie zbioru punktów pomiarowych pozyskanych ze skanera 3D" (kierownik: prof. zw. dr hab. inż. K. Wojciechowski), 2006.

8. Wykonawca projektu BW-409/RAu1/2006,z.35: "Detekcja powierzchni parametrycznych na podstawie zbioru punktów pomiarowych pozyskanych ze skanera 3D", Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej, 2006.

9. Wykonawca projektu BW-430/RAu1/2005,z.38: "Analiza danych 3D pod kątem znajdywania struktur założonych typów - proces filtracji danych", Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej, 2005.

10. Wykonawca projektu BW-424/RAu1/2004,z.30: "Analiza danych 3D pod kątem znajdywania struktur założonych typów", Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej, 2004.

11. Wykonawca projektu BW/RAu1/2003,t.1.5: "algorytmów redukcji szumów z danych pomiarowych 3D", Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej, 2003.

 
Recenzent  

Czasopisma o zasięgu międzynarodowym:

1. Pattern Recognition.
2. IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement.
3. Infrared Physics & Technology.
4. Optics and Lasers in Engineering
5.
International Journal of Computer Applications in Technology.


 
Gremia naukowe  

Członek towarzystw naukowych:
- Towarzystwo Przetwarzania Obrazów od 2015,
- Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki I Robotyki POLSPAR – komitet Termografii i Termometrii w podczerwieni od 2011r.
- Komisji Metrologii PAN oddział Katowice od 2009 r.


Drukuj   E-mail