prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

profesor zwyczajny

 

Kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
Vice-President for Professional Relations, International Institute of Acoustics and Vibration
Managing Editor, International Journal of Acoustics and Vibration

Gabinet: 305
Tel.: (32) 237 10 50
Tel.: (32) 237 23 98
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz rozkład zajęć

Marek Pawełczyk

 

Biografia
 • Magister inżynier: 13 czerwca 1995 roku, kierunek Elektronika i telekomunikacja, specjalność Komputerowe systemy sterowania. Praca magisterska: Aktywny ochronnik słuchu. Praca została wyróżniona.
 • Doktor inżynier: 2 marca 1999 roku. Praca doktorska: Active Noise Control for Small Acoustic Plants. Praca została wyróżniona (otwarcie przewodu doktorskiego: 12 listopada 1996 roku).
 • Doktor habilitowany: 29 listopada 2005 roku (zatwierdzenie stopnia przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów dnia 19 maja 2006 roku). Rozprawa habilitacyjna: Feedback Control of Acoustic Noise at Desired Locations.
 • Profesor nauk technicznych: 28 lipca 2014 roku.

 • Zatrudnienie w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej:
  • asystent: 1 września 1995 roku (w Zakładzie Automatyzacji Procesów Przemysłowych, następnie Zakład Komputerowych Systemów Sterowania, obecnie Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania).
  • adiunkt: 15 marca 1999 roku.
  • profesor nadzwyczajny: 1 kwietnia 2008 roku.
  • profesor zwyczajny: 1 października 2015 roku.
 
Badania

Zainteresowania naukowe:

 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów,
 • sterowanie optymalne i adaptacyjne,
 • identyfikacja procesów,
 • aktywna redukcja hałasu, aktywna i półaktywna redukcja drgań mechanicznych, pasywne tłumienie hałasu i drgań, sterowanie dźwiękiem i drganiami,
 • systemy SCADA,
 • przetwarzanie sygnałów ultradźwiękowych

Publikacje:

 • Około 170 publikacji, w tym 3 monografie autorskie, rozdziały w książkach, publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej, innych czasopismach, w materiałach konferencji międzynarodowych i krajowych.

Patenty:

 • 5 zgłoszeń patentowych.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Dydaktyka
 • Promotor w zakończonym przewodzie doktorskim (K. Plaza), obrona w czerwcu 2008.
 • Promotor w zakończonym przewodzie doktorskim (M. Latos), obrona w listopadzie 2011.
 • Promotor w zakończonym przewodzie doktorskim (K. Mazur), obrona w lutym 2014.
 • Promotor w otwartym przewodzie doktorskim (S. Wrona).
 • Promotor w otwartym przewodzie doktorskim (S. Kurczyk).
 • Opiekun naukowy 5 doktorantów (W. Wierzchowski, K. Szumski, M. Kurzydło, O. Krauze, K. Jabłoński).
 • Promotor ponad 30 prac dyplomowych magisterskich.
 • Współautor podręcznika akademickiego, dwóch skryptów, 5 podręczników użytkownika, wielu instrukcji laboratoryjnych.
 • Autor i wykładowca przedmiotów: „Podstawy techniki cyfrowej”, „Technika cyfrowa”, „Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów”, „Przetwarzanie sygnałów w bioakustyce”, „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów akustycznych”, „Applied Digital Signal Processing (w j. ang.)”, dla studentów I i II stopnia studiów.
 • Autor i wykładowca przedmiotów: „Wybrane problemy cyfrowego przetwarzania sygnałów”, „Sterowanie minimalnowariancyjne”, „Metody i systemy przetwarzania informacji”, „Wybrane zagadnienia akustyki technicznej” dla studentów studiów doktoranckich.
 • Autor koncepcji wdrażania nauczania zorientowanego problemowo, nauczania zorientowanego problemowo oraz metody interaktywnej na Politechnice Śląskiej oraz pilotażowego wdrażania tych metod na Wydziale AEI, 2011-.
 • Autor metody nauczania zorientowanego projektowo oraz nauczania interaktywnego wdrożonych na kierunku Automatyka i robotyka na Wydziale AEI Pol. Śl.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Współpraca z przemysłem
 • Współpraca z firmami: General Electric, Intellution, Daniel Automation, Plum, AB Micro, AME Plus, KGHM, Cuprum, Eltraf, Igloo...
 • Liczne projekty współfinansowane lub w pełni finansowane przez przemysł.
 • Liczne wdrożenia.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Działalność organizacyjna

W ramach Politechniki Śląskiej (podano najważniejsze):

 • Z-ca Dyrektora Instytutu Automatyki, 2006-.
 • Kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania, 2008-.
 • Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia na Wydziale AEI, 2013-.
 • Członek Zespołu ds. Dydaktyki na Wydziale AEI, 2006-
 • Członek Zespołu ds. Akredytacji kierunku AiR na Wydziale AEI, 2006.
 • Opiekun studiów doktoranckich w dyscyplinie AiR, 2006-,
 • Współautor programów kształcenia na kierunek AiR oraz makrokierunek, stopień I, II, III, 2007-.
 • Przewodniczący zespołu opracowującego dokumentację związaną z wdrażaniem systemu KRK dla kierunków AiR, Makrokierunek (Automatyka), Biotechnologia, 2012.
 • Członek Komisji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale AEI, 2007-.
 • Koordynator 3 projektów POKL współfinansowanych ze środków UE (ponad 4 mln euro).
 • Autor koncepcji wdrażania nauczania zorientowanego problemowo, nauczania zorientowanego problemowo oraz metody interaktywnej na Politechnice Śląskiej oraz pilotażowego wdrażania tych metod na Wydziale AEI, 2011-.

W organizacjach międzynarodowych:

 • Wiceprezydent International Institute of Acoustics and Vibration, funkcja z wyboru, 2007-2011.
 • Prezydent International Institute of Acoustics and Vibration (towarzystswo naukowe działające w ok. 60 krajach), funkcja z wyboru, 2012-2014.
 • Immediate Past President oraz Chair of the Nominations and Elections Committee w International Institute of Acoustics and Vibration, funkcja będąca konsekwencją wyboru na Prezydenta na poprzednią kadencję, 2014-2016.
 • Wiceprezydent International Institute of Acoustics and Vibration, funkcja z wyboru, 2016-.
 • Redaktor Zarządzający International Journal of Acoustics and Vibration (lista filadelfijska), funkcja z wyboru przez Kolegium Redakcyjne, 2008-.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia przyznane przez Prezydenta RP:

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, 3 września 2013 r.

 Nagrody i wyróżnienia przyznane przez Ministra:

 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszych studentów, przyznane trzykrotnie, w 1992, 1993, 1994.
 • Nagroda Indywidualna I-stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego, za osiągnięcia naukowe, 2000.
 • Nagroda Zespołowa I-stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego, za osiągnięcia naukowe, wraz z Jerzym Klamką i Ryszardem Jakuszewskim, 2003.

Nagrody i wyróżnienia przyznane przez krajowe instytucje i organizacje:

 • Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, 1997.
 • Nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, za pracę habilitacyjną i osiągnięcia naukowe, 2006.

Nagrody i wyróżnienia przyznane przez zagraniczne instytucje i organizacje:

 • Stypendium naukowe British Council Fellowship, 1997.
 • Nagroda Firmy FIAT za Najlepszą Pracę Doktorską, 1999.
 • Nagroda Naukowa Firmy SIEMENS za Najlepszą Pracę Habilitacyjną, 2008.

Nagrody i wyróżnienia przyznane przez Politechnikę Śląską:

 • Wyróżnienie pracy magisterskiej na temat "Aktywny ochronnik słuchu", przyznane przez Rektora Politechniki Śląskiej, 1995.
 • Medal „Omnium Studiosorum Optimo” dla Najlepszego Absolwenta Politechniki Śląskiej, 1995.
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej "Active Noise Control for Small Acoustic Plants", przyznane przez Radę Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, 1999.
 • 1-sze miejsce w konkursie na Rektorski Grant Habilitacyjny, 2005.
 • Dziesięć Nagród I-ego stopnia Rektora Politechniki Śląskiej, 2002, 2003, 2004, 2007, 2010 (dwukrotnie), 2011, 2012, 2013, 2014.

Inne:

 • Honorowy Ambasador Kongresów Polskich, 2010.
 • Członek Kapituły Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich, 2012-2015.
 • Przewodniczący Kapituły Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich, 2016-2020.
 
Prace badawcze
 • Udział w ok. 70 projektach badawczych, w tym projektach MNiSW, NCBiR, NCN, zleconych z przemysłu.
 • Kierowanie wieloma projektami, w tym MNiSW, NCBiR, NCN, zleconymi z przemysłu.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Recenzent
 • Wykonanie około 570 recenzji, w tym recenzje habilitacji, doktoratów (również w Australii, Indiach, Szwecji), grantów MNiSW, NCN, NCBiR, artykułów do czasopism i materiałów konferencyjnych.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Prowadzenie sesji naukowych
 • Prowadzenie około 50 sesji naukowych, w większości na kongresach i konferencjach międzynarodowych.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Gremia naukowe

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Akustyczne (PTA), 1996-,
 • European Acoustics Association (EAA), 1997-,
 • International Insitute of Acoustics and Vibration (IIAV), 1998- (Wiceprezydent w 2007-2011, Prezydent-Elekt w 2010-2012, Prezydent w 2012-2014, Immediate Past President w 2014-2016),
 • International Society for Advanced Research (Internationalsar), członek honorowy, 2007-.
 • Polskie Towarzystwo Pomiarów, Automatyki i Robotyki (POLSPAR), 2008-.
 • Komitet TC 1.2 “Adaptive and Learning Systems” w International Federation of Automatic Control - IFAC, 2008-2014.
 • Komitet TC
 • Komitet TC 2.1 “Control Design” w International Federation of Automatic Control - IFAC, 2015-.
 • Komitet TC 4.2 “Mechatronic Systems” w International Federation of Automatic Control - IFAC, 2015-.
 • Komitet Automatyki i Robotyki PAN, 2011-.
 • Komitet Akustyki PAN, 2011-.

Członkostwo w kolegiach redakcyjnych czasopism:

 • “International Journal of Acoustics and Vibration”, 2004-, Redaktor Zarządający, 2008-
 • “Advances in Acoustics and Vibration”, Redaktor Naukowy, 2007-
 • “International Sound and Vibration Digest”, Członek Kolegium Redakcyjnego, 2011-
 • “International Journal of Control Systems, Robotics and Industrial Automation”, Członek Kolegium Redakcyjnego, 2011-.
 • “International Journal of Computer Applications in Technology”, Członek Kolegium Redakcyjnego, 2011-.

Członkostwo w zespołach:

 • Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Adjusting working conditions in Poland to European Union standards”, 2008.
 • Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. Stypendiów dla Wybitnych Młodych Naukowców, 2011-2013.
 • Członek Rady Wydziału AEI Politechniki Śląskiej, 2002-2005, 2006-.
 • Członek Komisji ds. zatrudniania na stanowisku adiunkta, 2006-2010.
 • Członek wielu Komisji doktorskich i habilitacyjnych na Wydziale AEI.

Członkostwo w komitetach naukowych ponad 40 konferencji.

Szczegóły w załączonym dokumencie - link na końcu strony.

 
Współpraca międzynarodowa

Kursy, szkolenia, wykłady:

 • Technische Universität Ilmenau, Germany, 25.06-22.07.1995;
 • The University of Birmingham, U.K., 14.04-14.05.1996;
 • Denmark Technical University, Lyngby, Denmark, 1.08-25.08.1997;
 • Southampton University, Southampton, U.K., 1.09-15.12.1997;
 • Aalborg University, Aalborg, Denmark, 21.04-22.04.2009.
 • VIA University College, Horsens, Denmark, 01.03-03.03. 2010.
 • Southern Denmark University, Odense, Denmark, 26.04-29.04.2010.
 • Blekinge Technical University, Karlskrona, Sweden, 18-20.10.2011.

Organizowanie kongresów ogólnoświatowych za granicą:

 • Egipt,
 • Brazylia,
 • Litwa,
 • Tajlandia,
 • Chiny,
 • Włochy,
 • Grecja,
 • Australia.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

Marek Pawełczyk - szczegóły na temat działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej


Drukuj   E-mail