System zbierania i przetwarzania danych pomiarowych oraz sterowania układów ogrzewania niewielkich budynków (329)

System zbierania i przetwarzania danych pomiarowych oraz sterowania układów ogrzewania niewielkich budynków jest najbardziej rozbudowanym elementem wyposażenia laboratorium sterowania obiektami termicznymi. W skład systemu wchodzą:

W skład systemu wchodzi również oprogramowanie typu SCADA wraz z możliwością komunikacji internetowej. Dodatkowymi elementami systemu są podsystemy pomiarowo-sterujące gospodarką ciepłą wodą użytkową oraz zakupiony w celach porównawczych komercyjny sterownik pogodowy o rozbudowanych funkcjach użytkowych. System jest wykorzystywany do budowy modeli oraz sterowania gospodarką cieplną przykładowego domu mieszkalnego. Głównym celem badań jest opracowanie algorytmów sterowania wymianą ciepła z optymalizacją kosztów ogrzewania.

{gallery}/laboratoria/lab_sot_bud{/gallery}