×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /laboratoria/lab_mks is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Model kabiny suszarniczej (329)

Model kabiny suszarniczej jest przykładem obiektu termicznego pracującego w układzie recyklu z uzupełnieniem strat. Są to typowe procesy występujące w przemyśle wytwórczym, np. samochodowym. Powietrze, które przewietrza wykonaną z plestiglasu kabinę suszarniczą, jest tłoczone za pomocą wentylatora o sterowanej wydajności i podgrzewane trzysekcyjnym zestawem grzałek elektrycznych o niezależnie sterowanej mocy. Kabinę wyposażono w dwa dodatkowe wentylatory o nastawianej wydajności, które pracują w przeciwnych kierunkach i modelują wpływ fałszywego powietrza. W torze wyrzutni powietrza zużytego znajduje się sterowana kierownica, za pomocą której część zużytego powietrza jest zawracana na wejście, po zmieszaniu z powietrzem świeżym, co stanowi recykl z uzupełnieniem strat. W torze wyrzutni znajdują się elementy pomiarowe temperatury i przepływu powietrza.

Z punktu widzenia sterowania model kabiny suszarniczej stanowi nieliniowy, wielowymiarowy, zakłócany obiekt o złożonej dynamice. Przeprowadzone dotychczas badania, w tym prace dyplomowe studentów wskazują, że stosowanie bardziej złożonych technik regulacyjnych niż standardowa regulacja PID pozwala znacznie poprawić jakość sterowania. Dodatkowym, bardzo ważnym elementem badań są algorytmy optymalizacji zużycia energii, czyli algorytmy wyższych warstw sterowania. Skądinąd bowiem wiadomo, że najważniejsza trudność w procesach suszarniczych to ich energochłonność.

{gallery}/laboratoria/lab_mks{/gallery}


Drukuj   E-mail