Czujniki temperatury (215)

Stanowisko laboratoryjne czujników temperatury wykorzystywane jest w ramach laboratorium podstaw miernictwa. Umożliwia zapoznanie się z budową, zasadą działania, jak również parametrami charaketryzującymi termoelementy, rezystancyjne czujniki metalowe oraz termistory. Na stanowisku znajdują się multimetry, termostat wodny, termistory oraz wzorcowy czujnik temperatury Pt100. Układ pomiarowy pozwala na dokładne wyznaczenie charakterystyk czujników, zaprojektowanie termometru z czujnikiem termistorowym, jak również ocenę dokładności pomiaru temperatury z wykorzystaniem termistora.

{gallery}/laboratoria/lab_cp_temperatura{/gallery}