Czujniki gazów (212)

Stanowisko laboratoryjne służy do badania własności czujników gazów o różnych zasadach działania. Obejmuje czujniki:

Badanie czujników odbywa się w specjalnej komorze pomiarowej. Na stanowisku możliwe jest testowanie, sprawdzanie oraz kalibracja firmowych urządzeń do wykrywania śladowych ilości czadu (CO), dwutlenku węgla, metanu (urządzenia do wykrywania nieszczelności w instalacjach gazowych), tlenu (urządzenia do sprawdzania mieszanek gazowych oraz atmosfery zdatnej do oddychania). Możliwe jest także testowanie oraz kalibracja nowo powstałych (w ramach projektów i prac dyplomowych) urządzeń elektronicznych do pomiaru składu gazu lub detekcji stanów alarmowych. Na stanowisku prowadzone jest ćwiczenie laboratoryjne badania katalitycznego czujnika gazu palnego.

{gallery}/laboratoria/lab_cp_gaz{/gallery}