×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /laboratoria/lab_cp_gaz is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Czujniki gazów (212)

Stanowisko laboratoryjne służy do badania własności czujników gazów o różnych zasadach działania. Obejmuje czujniki:

  • katalityczne,
  • termokonduktometryczne,
  • elektrochemiczne,
  • z absorpcją w podczerwieni,
  • interferometryczne,
  • fotojonizacyjne,
  • termomagnetyczne,
  • półprzewodnikowe.

Badanie czujników odbywa się w specjalnej komorze pomiarowej. Na stanowisku możliwe jest testowanie, sprawdzanie oraz kalibracja firmowych urządzeń do wykrywania śladowych ilości czadu (CO), dwutlenku węgla, metanu (urządzenia do wykrywania nieszczelności w instalacjach gazowych), tlenu (urządzenia do sprawdzania mieszanek gazowych oraz atmosfery zdatnej do oddychania). Możliwe jest także testowanie oraz kalibracja nowo powstałych (w ramach projektów i prac dyplomowych) urządzeń elektronicznych do pomiaru składu gazu lub detekcji stanów alarmowych. Na stanowisku prowadzone jest ćwiczenie laboratoryjne badania katalitycznego czujnika gazu palnego.

{gallery}/laboratoria/lab_cp_gaz{/gallery}


Drukuj   E-mail