Pomiary temperatury (215)

Temperatura jest najczęściej mierzoną wielkością fizyczną. Wynika to między innymi z faktu, że jest wielkością wpływającą na charakterystyki przyrządów pomiarowych (w tym czujników i przetworników pomiarowych innych wielkości). Pomiar temperatury może być realizowany na szereg sposobów. Może to być pomiar stykowy, realizowany z wykorzystaniem czujników termoelektrycznych (termopar), oporowych (np. platynowego Pt100), półprzewodnikowych. Dodatkowo może to być stykowy pomiar temperatury powierzchni. Może to być też pomiar bezstykowy realizowany z wykorzystaniem pirometru lub kamery termowizyjnej (pomiar rozkładu temperatur). Z każdym z tych pomiarów związany jest szereg problemów, które należy mieć na uwadze, chcąc uzyskać poprawny wynik pomiaru temperatury. Wspomnieć należy również o konieczności wzorcowania termometrów.

{gallery}/laboratoria/lab_mp_temperatura{/gallery}

Stanowisko pomiarów temperatury jest jednym z najbardziej rozbudowanych w laboratorium. Realizowane są na nim wszystkie wymienione wyżej sposoby pomiaru temperatury. Wyposażenie stanowią różnego rodzaju czujniki temperatury oraz obiekty pomiarowe.