System PXI (212)

Nazwa PXI jest skrótem od PCI eXtensions for Instumentation. PXI jest modułowym systememem wykorzystywanym głównie do rejestracji danych pomiarowych, ale również do sterowania. Przykładem jest wykorzystanie do sterowania akceleratorem cząstek w CERN lub symulatorach HIL (Hardware In the Loop). Ponad 60 producentów zrzeszonych jest w organizacji PXI Systems Alliance (PXISA) czuwającej nad rozwojem i promocją systemu. PXI znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest gromadzenie dużej ilości danych z dużą częstotliwością próbkowania w wielu kanałach jednocześnie. Przepustowość systemu waha się od 132 MB/s do 6 GB/s dla PXI opartego na magistrali PCI Express. System PXI składa się z obudowy (chassis), kontrolera – może być wbudowany (embedded) lub może nim być zewnętrzny komputer połączony z PXI specjalnym interfejsem MXI (Measurement eXtensions for Instrumentation).

{gallery}/laboratoria/lab_sp_pxi{/gallery}

Wykorzystywany w laboratorium system PXI składa się z kontrolera wbudowanego, karty interfejsu CAN, multimetru 6½ cyfry, karty DAQ, multiplekseraoscyloskopu. Wykorzystywany jest na stanowisku dydaktyczno-badawczym czujników drgań.