Interfejs GPIB (IEC 625) (211)

Interfejs równoległy IEC-625 (IEEE 488, GPIB) jest obecnie najpowszechniejszym standardem interfejsu pomiarowego, opracowanym specjalnie do sprzęgania aparatury pomiarowo–kontrolnej i informatycznej w system pomiarowy. Ze względu na własności interfejs ten ma zastosowanie głównie w systemach pomiarowych skupionych i badawczych. Sam standard interfejsu składa się z dwóch części, które obejmują ogólnie zalecenia w dziedzinie hardware (IEC-625.1) i software (IEC-625.2). Naturalnym rozszerzeniem tego standardu jest język SCPI, który ujednolica zdalne programowanie aparatury pomiarowej i testującej.

{gallery}/laboratoria/lab_sp_gpib{/gallery}

W laboratoriach Zakładu PSS posiadamy wiele przyrządów z tym interfejsem: multimetry, generatory, multipleksery, częstościomierzeczasomierze, oscyloskopy cyfrowe, kalibratory wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Komputery w laboratorium systemów pomiarowych wyposażono w karty sterowników NI PCI-GPIB oraz NI PCI-GPIB+ firmy National Instruments wraz ze sterownikami programowymi NI-488.2. Dostępne są układowe testery i monitory magistrali GPIB, a także analizator programowy. Całość wyposażenia umożliwia efektywną naukę sprzętu i oprogramowania GPIB, a także projektowanie, oprogramowanie oraz testowanie systemów pomiarowych z zastosowaniem aparatury z tym interfejsem i platformy LabVIEW.