×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /laboratoria/lab_pm_napiecie is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Pomiary napięcia (208)

Ważną częścią dydaktycznego laboratorium podstaw miernictwa są pomiary napięcia stałego i zmiennego.

{gallery}/laboratoria/lab_pm_napiecie{/gallery}

Zasady pomiaru napięcia stałego studenci poznają na przykładzie woltomierza cyfrowego (VC) z podwójnym całkowaniem. Przygotowano między innymi złożony moduł dydaktyczny takiego woltomierza z wyodrębnionymi blokami funkcjonalnymi, który umożliwia poznanie zasady działania urządzenia, jak i badanie jego właściwości. Możliwe są zmiany różnych parametrów urządzenia, np.: napięcia odniesienia, częstotliwości generatora, zakłóceń itd. Efekty tych zmian można analizować przez obserwację na oscyloskopie czterokanałowym sygnałów z różnych bloków składowych VC. Na stanowisku mierzy się także współczynnik tłumienia NMRR zakłóceń szeregowych w funkcji częstotliwości zakłóceń.

Pomiary wartości skutecznej napięcia zmiennego realizuje się woltomierzami cyfrowymi o różnych zasadach działania, m.in. woltomierzem firmy HP z przetwornikiem „true RMS” i woltomierzem firmy Meratronik reagującym na wartość średnią napięcia wyprostowanego. Analizuje się błędy pomiaru napięć okresowych o różnych kształtach: sinusoidalnym, trójkątnym i prostokątnym o różnych współczynnikach wypełnienia. Ważnymi elementami programu badań są również: sprawdzanie błędów podstawowych i dodatkowych (od częstotliwości i kształtu napięcia) woltomierza metodą porównywania wskazań z przyrządem wzorcowym, a także metody oceny niepewności pomiarów i wyrażania charakterystyk dokładnościowych przyrządów pomiarowych.


Drukuj   E-mail