Pomiary oscyloskopowe (208)

Stanowisko wykorzystywane jest podczas laboratorium podstaw miernictwa. Umożliwia zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz funkcjami pomiarowymi oscyloskopu analogowego. Na stanowisku znajdują się generatory częstotliwości, jak również oscyloskopy analogowe. W szczególności dokonuje się przeglądu funkcjonalności oscyloskopu poprzez obserwacje poziomów wyzwalania sygnałów, sposobu synchronizacji sygnałów, trybów pracy oscyloskopu, figur nieruchomych Lissajous. Wykonuje się również sprawdzenia wybranych parametrów charakteryzujących oscyloskop analogowy poprzez wyznaczenie ich wartości na podstawie rzeczywistych pomiarów na stanowisku laboratoryjnym.

{gallery}/laboratoria/lab_pm_oscyloskop{/gallery}