×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /laboratoria/lab_pm_ft is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Pomiary czasu i częstotliwości (208)

Celem ćwiczenia prowadzonego w laboratorium dydaktycznym podstaw miernictwa jest zapoznanie się z budową, zasadą działania, właściwościami układów cyfrowego pomiaru częstotliwości oraz cyfrowych mierników do pomiaru częstotliwości i okresu badanych przebiegów. Na stanowisku można zaznajomić się z danymi charakteryzującymi dokładność przyrządów w funkcji pomiaru czasu i częstotliwości. Stanowisko jest wyposażone w cyfrowy generator przebiegów oraz badany częstotliwościomierz. Układ pomiarowy umożliwia wykonanie oceny dokładności pomiaru metodą pośrednia oraz bezpośrednią w zależności od częstotliwości mierzonego sygnału. Można również zbadać wpływ zmiany poziomu sygnału na dokładność pomiaru.

{gallery}/laboratoria/lab_pm_ft{/gallery}


Drukuj   E-mail