Stanowisko akustycznych systemów pomiarowych (124)

W Zakładzie Pomiarów i Systemów Sterowania podjęto prace mające na celu stworzenie systemu MMatrix przeznaczonego do wielokanałowego pomiaru i rejestracji rozkładu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach. Znajduje on zastosowanie między innymi przy monitoringu działania układów aktywnego tłumienia hałasu wytwarzających przestrzenne strefy ciszy w pomieszczeniach.

{gallery}/laboratoria/lab_asp{/gallery}

W zaproponowanym rozwiązaniu pomiar ciśnienia akustycznego jest realizowany za pomocą macierzy 64 mikrofonów pomiarowych. Sygnały mierzone za pomocą mikrofonów są przetwarzane przez układ pomiarowy zbudowany na bazie wieloprocesorowego komputera wyposażonego w kartę pomiarową National Instruments PCI-6289. Prezentowany system pozwala zarówno na rejestrację, jak i przetwarzanie na bieżąco danych pochodzących z maksymalnie 16 kanałów pomiarowych przy częstotliwości próbkowania 32 kHz oraz 64 kanałów w przypadku zmniejszenia częstotliwości próbkowania do 8 kHz. Stworzone oprogramowanie pozwala na bieżącą prezentację przestrzennego rozkładu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu, analizę częstotliwościową mierzonych sygnałów oraz wykreślenie ich przebiegów czasowych.