×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /laboratoria/lab_oisop is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Obiekty i symulatory obiektów przemysłowych

Laboratorium jest wyposażone w stanowiska, z których każde składa się z trzech komputerów PC, sterownika PLC firmy GE Intelligent Platforms i paneli dydaktycznych.

{gallery}/laboratoria/lab_oisop{/gallery}

Komputer z lewej strony działa jako symulator obiektu (wykonany w systemie iFIX HMI/SCADA), którym steruje sterownik PLC. Komputer środkowy działa w dwóch trybach:

 • Nauka programowania sterowników PLC:
  W trybie tym na środkowym komputerze wyświetla się stan symulowanego obiektu przemysłowego poprzez pulpit zdalny. Student programuje sterownik PLC korzystając z prawego komputera z uruchomionym oprogramowaniem Proficy Machine Edition. Na środkowym komputerze obserwuje efekty swojego sterowania.
 • Nauka programowania systemów SCADA:
  W trybie tym student pracuje na komputerze środkowym z uruchomionym systemem SCADA i uczy się go programować. W takim przypadku student korzysta tylko z sygnałów ze sterownika PLC, natomiast lewy komputer działa jako symulator obiektu przemysłowego i modyfikuje wejścia sterownika PLC.

Zamiast lewego komputera PC można w przypadku prostych obiektów stosować panele dydaktyczne: reaktor chemiczny, tartak, napęd dwukierunkowy z trójfazowym silnikiem prądu przemiennego oraz filtr przepływowy z płukaniem wstecznym.

Na lewym komputerze w przypadku złożonych procesów przemysłowych stosowane są m.in. następujące symulatory:

 • linia montażu siedzeń w fabryce samochodów osobowych,
 • wielki piec,
 • cukrownia,
 • oczyszczalnia ścieków,
 • mleczarnia,
 • kopalnia węgla kamiennego – przeróbka węgla,
 • huta cynku i ołowiu,
 • elektrownia jądrowa,
 • elektrownia węglowa,
 • terminal paliw,
 • zakład produkcji soków owocowych,
 • inteligentny dom.

Drukuj   E-mail