×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /laboratoria/lab_mp_izotopy is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Pomiary izotopowe (116)

Laboratorium pomiarów izotopowych to laboratorium, w którym stosowane są zamknięte źródła promieniowania tal-204 (204Tl) oraz kobalt–60 (60Co). Cechą źródła zamkniętego jest to, że substancja promieniotwórcza nie ma kontaktu z otoczeniem. W laboratorium znajdują się cztery stanowiska:

  • pomiar absorpcji i rozproszenia (badanie zjawiska absorpcji promieniowania beta w wykorzystaniu go do pomiarów grubości materiałów; badanie podstaw fizycznych zjawiska rozproszenia promieniowania beta i wykorzystanie go do pomiarów grubości cienkich warstw nałożonych na podłoże o innej liczbie atomowej),
  • badanie licznika Geigera-Müllera (wyznaczanie parametrów istotnych z punktu widzenia stosowania tego detektora w układzie pomiarowym),
  • pomiar grubości metodą izotopową (wykorzystanie układu do pomiaru bezpośredniego i różnicowego z zastosowaniem komór jonizacyjnych jako detektorów promieniowania beta),
  • pomiary radiometryczne i dozymetryczne (możliwość wykrycia skażeń promieniotwórczych substancji i pomiaru mocy dawki promieniowania jonizującego – co np. umożliwiło wykrycie skutków awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu).

{gallery}/laboratoria/lab_mp_izotopy{/gallery}


Drukuj   E-mail