×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /laboratoria/lab_mp_cisnienie is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Automatyki budynkowej, sieci przemysłowych i pomiarów (103)

Ciśnienie jest - obok temperatury i przepływu - jedną z najczęściej mierzonych w przemyśle wielkości. W laboratorium pomiarów ciśnienia (naukowym i dydaktycznym) realizuje się różnorodne badania czujników i przetworników ciśnienia względnego i bezwzględnego, a w szczególności:

  • badanie podstawowych i temperaturowych charakterystyk piezorezystancyjnych czujników ciśnienia i dobór elementów do kompensacji temperaturowej,
  • kalibrację i badania odbiorcze przetworników pomiarowych ciśnienia ze znormalizowanymi sygnałami wyjściowymi,
  • znormalizowane procedury wyznaczania właściwości przetworników pomiarowych,
  • kalibrację pierwotną i kompensację temperaturową przetworników ciśnienia z analogowymi procesorami sygnału MAX1452.

{gallery}/laboratoria/lab_mp_cisnienie{/gallery}

W laboratorium znajdują się dokładne przyrządy wzorcowe, jak: kalibrator ciśnienia firmy Druck, dokładne przetworniki ciśnienia bezwzględnego, barometry, multimetry. Urządzenia są wyposażone w interfejsy pomiarowe, co pozwoliło zautomatyzować większość badań. Na wyposażeniu laboratorium jest również komora klimatyczna firmy Feutron z regulacją temperatury i wilgotności, co pozwala wykonywać badania środowiskowe aparatury pomiarowej. W pomieszczeniu znajduje się też serwer systemu pomiarowego do monitoringu parametrów klimatycznych w laboratoriach pomiarowych zakładu. Przechowywane są dane archiwalne z pomiarów ciśnienia barometrycznego, temperatury oraz wilgotności w laboratoriach i na zewnątrz budynku od 2003 roku.


Drukuj   E-mail