×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /laboratoria/lab_mp_poziom is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Pomiary poziomu (CK-12, dawniej 40)

Pomiary poziomu cieczy czy też ciał sypkich są obecnie stosowane w każdej dziedzinie gospodarki. W wielu przypadkach informacje te są niezbędne dla automatycznej regulacji procesu technologicznego. W zależności od warunków panujących na instalacji, przetwornik poziomu musi spełniać różne wymagania, stąd też powstało wiele metod pomiaru poziomu opierających się o różne zasady fizyczne. W laboratorium pomiaru poziomu znajdują się trzy stanowiska, na których mogą być badane właściwości poziomomierzy.

{gallery}/laboratoria/lab_mp_poziom{/gallery}

Na pierwszym stanowisku znajdują się dwa poziomomierze firmy Endress & Hauser: radarowy z falowodem Levelflex M FMP 40 oraz hydrostatyczny Deltabar S FMD78. Pomiar poziomu przetwornikiem radarowym z falowodem opiera się o pomiar czasu przelotu impulsu mikrofalowego wysyłanego przez radar czujnika. Z kolei zasada pomiaru poziomu przetwornikiem różnicy ciśnień (hydrostatycznym) wykorzystuje zależność pomiędzy wysokością h a ciśnieniem p, określoną wzorem p=ρ·g·h. Oba przetworniki połączone są z komputerem za pomocą protokołu komunikacyjnego HART.

Drugie stanowisko jest częścią instalacji do wzorcowania przepływomierzy. Zainstalowany tam jest poziomomierz ultradźwiękowy 192L1270 firmy Danfoss o zakresie pomiarowym 2 m i niepewności ±1 cm. Zbiornik, na którym zainstalowany jest poziomomierz, jest wyposażony w wodowskaz umożliwiający badania poziomomierza w stanach statycznych i dynamicznych.

Trzecie stanowisko to fragment układu do pomiarów strumienia objętości w kanale otwartym. Zainstalowano na nim poziomomierz ultradźwiękowy EchoTREK STP-380-3 firmy Nivelco. Poziomomierz ten ma możliwość przetworzenia wielkości zmierzonej na wartości dystansu, poziomu, objętości oraz przepływu w kanale otwartym. Na stanowisku można wykonać szereg doświadczeń sprawdzających jego właściwości metrologiczne.


Drukuj   E-mail