Pomiary przepływu (CK-12, dawniej 40)

Laboratorium pomiarów przepływu obejmuje trzy stanowiska pomiarowe:

{gallery}/laboratoria/lab_mp_przeplyw{/gallery}

Na pierwszym stanowisku wyznaczany jest strumień gazu za pomocą kryzy ISA z pomiarem przytarczowym. Na rurociągu o średnicy 100 mm zabudowany jest też przepływomierz termoanemometryczny, a w rurociągu są otwory umożliwiające badanie czujników prędkości, np. rurek spiętrzających.

Na drugim stanowisku istnieje możliwość wzorcowania przepływomierzy wody dla strumieni objętości do 10 m3/h z niepewnością ±0,2%. W rurociągu są zainstalowane na stałe następujące przepływomierze:

Trzecie stanowisko służy do pomiaru strumienia objętości w kanale otwartym za pomocą przelewu – poziom mierzony jest za pomocą poziomomierza ultradźwiękowego.