×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /laboratoria/lab_mp_przeplyw is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Pomiary przepływu (CK-12, dawniej 40)

Laboratorium pomiarów przepływu obejmuje trzy stanowiska pomiarowe:

  • pomiar strumienia masy i strumienia objętości gazu za pomocą zwężek,
  • badanie przepływomierzy wody,
  • pomiar strumienia objętości w kanałach otwartych.

{gallery}/laboratoria/lab_mp_przeplyw{/gallery}

Na pierwszym stanowisku wyznaczany jest strumień gazu za pomocą kryzy ISA z pomiarem przytarczowym. Na rurociągu o średnicy 100 mm zabudowany jest też przepływomierz termoanemometryczny, a w rurociągu są otwory umożliwiające badanie czujników prędkości, np. rurek spiętrzających.

Na drugim stanowisku istnieje możliwość wzorcowania przepływomierzy wody dla strumieni objętości do 10 m3/h z niepewnością ±0,2%. W rurociągu są zainstalowane na stałe następujące przepływomierze:

  • elektromagnetyczne: Promag 30F firmy Endress+Hauser i MPP-02 firmy ENKO (Gliwice),
  • ultradźwiękowe: UF-311 firmy Ultraflux (Fancja) i SONIX 3D firmy Sonix (Warszawa),
  • turbinowy firmy Bestobel (Wielka Brytania).

Trzecie stanowisko służy do pomiaru strumienia objętości w kanale otwartym za pomocą przelewu – poziom mierzony jest za pomocą poziomomierza ultradźwiękowego.


Drukuj   E-mail