×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /laboratoria/lab_sproz is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Sterowanie procesami rozdrabniania (CK-14, dawniej 38)

Laboratorium wyposażone jest w model przemysłowego młyna elektromagnetycznego, służącego do rozdrabniania materiałów ziarnistych. Proces może być prowadzony dla materiałów suchych bądź zawiesin materiałów sypkich w cieczach. W odróżnieniu do typowych młynów (kulowych, prętowych czy cylpebsowych), obudowa młyna pozostaje w bezruchu, natomiast mielenie odbywa się w komorze roboczej, wewnątrz której poruszają się ferromagnetyczne mielniki. Ich ruch spowodowany jest działaniem wirowego pola elektromagnetycznego, wytworzonego przez odpowiednio zaprojektowany wzbudnik.

Na stanowisku laboratoryjnym rozdrabiany materiał może być podawany do komory roboczej młyna z wykorzystaniem zainstalowanego podajnika ślimakowego z motoreduktorem. Dzięki temu proces może być prowadzony wsadowo lub w sposób ciągły. Zainstalowany w szafie sterowniczej falownik umożliwia zmianę prędkości obrotowej mielników, a modyfikacja nachylenia młyna oraz sterowanie podajnikiem umożliwia zmianę przepływu materiału przez komorę roboczą. Laboratorium służy do badania efektywności mielenia różnych substancji sypkich za pomocą młyna elektromagnetycznego oraz do badań systemów sterowania procesem mielenia.

{gallery}/laboratoria/lab_sproz{/gallery}

W laboratorium realizowany jest projekt PBS3/B3/28/2015 "Układ mielenia surowców mineralnych w młynie elektromagnetycznym wraz z systemem sterowania jego pracą, zapewniający wysoką efektywność technologiczną i niską energochłonność w zastosowaniach mikro i makro-przemysłowych" (akronim: SYSMEL), będący wspólnym przedsięwzięciem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (lider projektu), Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Zakładu Produkcyjnego „ELTRAF” Tomasz Łokieć oraz firmy AMEplus Sp. z o. o. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: sysmel.pl


Drukuj   E-mail