×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /laboratoria/lab_cp_konduktometryczne is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Czujniki konduktometryczne i woltamperometria (CK-15, dawniej 37)

Jedną z gałęzi miernictwa przemysłowego są pomiary elektrochemiczne. Tyczą się one pomiarów wielkości chemicznych z wykorzystaniem wiedzy z innych dziedzin, przede wszystkim elektrotechniki, elektroniki, fizyki i informatyki. Obecnie w zakładzie prowadzone są badania związane z trzema metodami elektrochemicznymi: potencjometrią, konduktometrią i woltamperometrią.

{gallery}/laboratoria/lab_cp_konduktometryczne{/gallery}

Badania konduktometryczne, historycznie najstarsze spośród metod elektrochemicznych, są niezmiernie ważne w przemyśle do określania czystości wody. Konduktancja cieczy jest wielkością doskonale oddającą informacje o całkowitym zanieczyszczeniu wody. Posiadany sprzęt (konduktometr przemysłowy firmy ABB, celka pomiarowa przemysłowa i laboratoryjna, konduktometr zintegrowany z filtrem wody) jest wykorzystywany przede wszystkim do celów dydaktycznych. Studenci poznają istotę pomiaru konduktometrycznego, zapoznają się z obsługą konduktometru przemysłowego, jak również z problemami związanymi z niepewnością pomiaru przewodności cieczy.

Badania woltamperometryczne polegają na określeniu relacji pomiędzy przepływającym prądem a napięciem przyłożonym pomiędzy dwoma elektrodami. W zależności od zastosowanych elektrod, jak również kształtu przyłożonego napięcia, otrzymuje się charakterystyczne wykresy nazywane woltamogramami, z których możliwe jest określenie jakościowe i ilościowe składu badanego roztworu. Obecnie prowadzone są wstępne badania naukowe oraz prace dydaktyczne w formie projektów i prac dyplomowych skupione wokół przygotowania stanowiska, zbudowania specjalistycznego układu pomiarowego - potencjostatu - w różnych wariantach (samodzielnego, z wykorzystaniem karty pomiarowej i komputera PC) oraz opisu matematycznego woltamogramów. Zbudowany potencjostat jest również wykorzystywany do osadzania elektrochemicznego, w tym do elektropolimeryzacji.


Drukuj   E-mail