Pomiary elektrochemiczne: potencjometria (CK-15, dawniej 37)

Jedną z gałęzi miernictwa przemysłowego są pomiary elektrochemiczne. Tyczą się one pomiarów wielkości chemicznych z wykorzystaniem wiedzy z innych dziedzin, przede wszystkim elektrotechniki, elektroniki, fizyki i informatyki. Obecnie w zakładzie prowadzone są badania związane z trzema metodami elektrochemicznymi: potencjometrią, konduktometrią i woltamperometrią.

{gallery}/laboratoria/lab_mp_elektrochemiczne{/gallery}

Badania potencjometryczne, wykorzystujące elektrody jonoselektywne, w przemyśle dotyczą przede wszystkim pomiarów pH cieczy. Tą metodą mierzy się również aktywność jonów, najczęściej jedno- i dwuwartościowych. Wyposażenie laboratorium jest bardzo bogate i obejmuje:

Jest ono wykorzystywane zarówno do celów badawczych, jak i dydaktycznych. Badania naukowe prowadzone są pod kątem zmniejszenie niepewności pomiarów aktywności jonów, szczególnie w mieszaninach różnych związków, opracowania łatwiejszych bądź dokładniejszych metod kalibracji, opisu matematycznego właściwości dynamicznych ogniwa pomiarowego. W dydaktyce posiadany sprzęt wykorzystywany jest w celu zaznajomienia studentów z ideą pomiarów jonoselektywnych (w tym pH-metrycznych), z metodami kalibracji elektrod oraz z problemami w badaniu właściwości dynamicznych rzeczywistych obiektów nieliniowych.