×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /laboratoria/lab_mp_elektrochemiczne is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Pomiary elektrochemiczne: potencjometria (CK-15, dawniej 37)

Jedną z gałęzi miernictwa przemysłowego są pomiary elektrochemiczne. Tyczą się one pomiarów wielkości chemicznych z wykorzystaniem wiedzy z innych dziedzin, przede wszystkim elektrotechniki, elektroniki, fizyki i informatyki. Obecnie w zakładzie prowadzone są badania związane z trzema metodami elektrochemicznymi: potencjometrią, konduktometrią i woltamperometrią.

{gallery}/laboratoria/lab_mp_elektrochemiczne{/gallery}

Badania potencjometryczne, wykorzystujące elektrody jonoselektywne, w przemyśle dotyczą przede wszystkim pomiarów pH cieczy. Tą metodą mierzy się również aktywność jonów, najczęściej jedno- i dwuwartościowych. Wyposażenie laboratorium jest bardzo bogate i obejmuje:

  • jonometr laboratoryjny ORION,
  • jonometr przemysłowy ABB,
  • jonometr wielokanałowy,
  • elektrody jonoselektywne różnych typów, różnych firm, selektywne na różne jony,
  • zestawy odczynników chemicznych potrzebnych do przygotowania roztworów wzorcowych.

Jest ono wykorzystywane zarówno do celów badawczych, jak i dydaktycznych. Badania naukowe prowadzone są pod kątem zmniejszenie niepewności pomiarów aktywności jonów, szczególnie w mieszaninach różnych związków, opracowania łatwiejszych bądź dokładniejszych metod kalibracji, opisu matematycznego właściwości dynamicznych ogniwa pomiarowego. W dydaktyce posiadany sprzęt wykorzystywany jest w celu zaznajomienia studentów z ideą pomiarów jonoselektywnych (w tym pH-metrycznych), z metodami kalibracji elektrod oraz z problemami w badaniu właściwości dynamicznych rzeczywistych obiektów nieliniowych.


Drukuj   E-mail