Opis laboratorium sterowania dźwiękiem (124)

Laboratoria Sterowania Dźwiękiem służą zastosowaniu i rozwojowi zaawansowanych technik identyfikacji, cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz sterowania. Stanowiska znajdujące się w Laboratoriach Sterowania Dźwiękiem są przede wszystkim układami aktywnego tłumienia hałasu. Z powodzeniem można jednak na tych stanowiskach implementować wszelkie algorytmy przetwarzania dźwięku, sterowania dźwiękiem, jak i od niedawna – przetwarzania sygnałów radarowych.

Dlaczego aktywne tłumienie hałasu?

Zagadnienia związane z aktywnym tłumieniem hałasu obejmują problematykę zaawansowanych technik identyfikacji, cyfrowego przetwarzania sygnałów i sterowania, zarówno technikami analogowymi jak i cyfrowymi. Zajęcia dydaktyczne powadzonych w Laboratoriach Sterowania Dźwiękiem poparte są wieloletnim doświadczeniem. Badania nad aktywnym tłumieniem hałasu prowadzone są w Zakładzie PSS od ponad 12-tu lat, dzięki czemu jesteśmy jedną z przodujących jednostek w tej dziedzinie w Polsce. W naszym podejściu mniejszą uwagę zwracamy na zagadnienia akustyczne, a większą na wszystko, co się zawiera w dziedzinie Automatyka i Robotyka - Komputerowe Systemy Sterowania. Nie da się jednak pominąć tak satysfakcjonujących wyników natury akustycznej, jak wysokie tłumienie hałasu w aktywnym personalnym ochronniku słuchu, czy rozległych stref ciszy tworzonych w pomieszczeniach. Algorytmy sterowania stosowane w ramach tworzenia przestrzennych stref ciszy z powodzeniem dają się zastosować dla innych zagadnień sterowania dźwiękiem: kształtowaniu klimatu akustycznego pomieszczenia, tłumienia echa linii i akustycznego, przetwarzania sygnałów radarowych i in. Badane w laboratoriach algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów są szeroko stosowane w życiu codziennym, np. do kodowania mowy w zastosowaniach telekomunikacyjnych.

W ramach projektów i prac dyplomowych studenci nie tylko zaznajamiają się z technikami identyfikacji, cyfrowego przetwarzania sygnałów i sterowania - muszą również programować procesory sygnałowe i mikrokontrolery w różnych językach (od asemblera, przez C po języki wyższych rzędów), nierzadko trzeba coś przylutować, bądź nawet zaprojektować prosty układ elektroniczny. Słowem, studenci poznają blaski i cienie pracy z rzeczywistym obiektem.

W Laboratoriach Sterowania Dźwiękiem znajdują się następujące stanowiska laboratoryjne:

W przeszłości prowadzono również badania, już nie kontynuowane, na stanowiskach aktywnego personalnego ochronnika słuchu oraz aktywnego zagłówka fotela.

 

{gallery}/laboratoria/lab_stdz{/gallery}